Descriere

TIP FOND

Fond deschis de investitii (minim 75% din active fiind reprezentate de actiuni tranzactionate ale companiilor care au legatura cu domeniul imobiliar).

Fondul poate investi in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE (www.nyse.com) si a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii, maximum 100% din activele sale totale.

Fondul deschis de investiții BT Real Estate este înregistrat sub Nr.Reg.ASF CSC06FDIR/120113, Autorizație ASF Nr. 75 / 13.06.2019, având cod ISIN RO6XU2VSDMM5. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Real Estate este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00016.SF.642

BT REAL ESTATE este înregistrat cu codul LEI: 2549008AG09XAGEBIU59, cod de identificare a entităților, care stă la baza standardului global (ISO 17442) și identifică, in mod unic si clar, informații cheie aparținând entităților care sunt implicate în tranzacții financiare.

ACTIVE

Actiuni tranzactionate
Disponibil la vedere
Depozite bancare

INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT


Se potriveste investitorilor dinamici, cunoscatori ai pietei de capital (obiectivul fondului este cresterea capitalului investit in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare ratei inflatiei)


Indicatorul de risc si randament nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre Fond.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 5 ani
Lichiditate ridicata prin plasamente diversificate

Solicita informatii

Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2021-11-25
11.514 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)
Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

Performanta

Data
2021-11-25
Valoarea unitara a activului net*
11.514 EUR
Ultimele 30 zile
5.594%
Fata de 31.12.2020
16.174%
Ultimele 365 de zile
18.286%
Anul 2020
-15.377%
Valoare active nete (EUR):
2,436,378.68
Numar de investitori:
423
Numar de unitati in circulatie:
211,606.20

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
**O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

Structura portofoliu

Data 2021-11-25
Actiuni tranzactionate
88.638%
Depozite bancare
7.168%
Disponibil la vedere
6.915%
Obligatiuni de stat/municipale
0%
Obligatiuni corporative
0%
Alte active, inclusiv sume in tranzit
-2.722%

Comisioane

Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
4% pentru perioade de deținere cuprinse între 1 - 360 zile, inclusiv
0%
pentru perioade de deținere de peste 360 zile
Comisionul de rascumparare se aplica doar pentru sumele rascumparate aferente unitatilor de fond care nu au depasit perioada de detinere de 360 de zile.
Comision administrare fond*
0.2% /lună din media activelor nete în administrare

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond