This page is automatically translated from Romanian into English.

Descriere

TIP FOND

Fondul este administrat activ1, dar fără a fi administrat activ în raport cu un indice de referință2.

Fondul de investitii alternative BT Invest este un fond de investitii alternative de tip deschis, constituit printr-un contract de societate,  destinat investitorilor de retail. Fondul este autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin autorizatia nr. 206  din 30.09.2021 şi este inscris in Registrul public ASF cu numarul CSC09FIAIR/120009/30.09.2021, ISIN: ROFIIN000064.

Fondul de Investitii alternative BT Invest este un fond denominat in lei.

Scopul acestuia consta in mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice printr-o oferta publica de unitati de fond şi investirea acestor resurse in activele permise fondurilor de investitii alternative cu politica de investitii diverificata. Investitile fondului se realizeaza cu respectarea limitelor impuse de cadrul legal aplicabil.

Obiectivul fondului este creşterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare ratei inflatiei.

Fondul de investitii alternative BT Invest investeste in valori mobiliare şi instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, din Romania dintr-un stat membru sau tert. Plasamentele sunt realizate preponderent in actiuni si, in functie de conjuncturile pietei, in instrumente financiare de venit fix.

Politica de investitii a fondului, este detaliata in Regulile acestuia și permite investitii in: (i) Romania, (ii) state membre și (iii)urmatoarele state terte: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii  Britanii, Elvetia.

Fondul nu investește in active imobiliare și certificate de emisii de gaze cu efect de sera.

Fondului ii este interzis: (i) sa efectueze vanzari in lipsa; (ii) sa investeasca in instrumente financiare emise de BT Asset Management SAI S.A.; (iii) sa incheie tranzactii, avand ca obiect activele din portofoliul propriu, cu BT Asset Management SAI S.A.; (iv) sa efectueaza schimburi de instrumente financiare contra numerar sau altor instrumente financiare din portofoliul și nu utilizeaza cesiuni cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul sau investitional catre investitori („redemption in kind”); (v) sa acorde imprumuturi de instrumente financiare; (vi) sa acorde imprumuturi de numerar; (vii) sa participe/subscrie la imprumuturi sindicalizate; (viii) sa garanteze imprumuturi de numerar in  favoarea unui tert; (ix)sa achizitioneze direct, partial sau integral portofolii de credite emise de alte entitati financiare sau nefinanciare, cu exceptia plasamentelor investitionale in instrumente financiare emise de institutii financiare recunoscute international, institutii de credit sau de institutii financiare nebancare autorizate de B.N.R. sau de alte banci centrale dintr-un stat membru sau din state terte.

Administrare activă înseamnă alegerea instrumentelor financiare dintr-un univers investițional, folosind criterii proprii de selecție.

2 Indice de referință este un indice bursier relevant pentru universul investițional din care se face selecția instrumentelor financiare.

ACTIVE

Actiuni tranzactionate
Depozite bancare

INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT

Fondul de Investitii alternative BT Invest este un fond de risc ridicat se adreseaza investitorilor dinamici, care sunt de acord cu şi işi insuşesc politica investitionala a Fondului.

ISR nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a creşterilor şi scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond. Indicatorul sintetic de risc arata nivelul de risc al FIA BT Invest in comparatie cu alte produse.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 2 ani

Structura portofoliu

Data 2024-04-23
Actiuni tranzactionate
65.24%
Depozite bancare
24.9%
Disponibil la vedere
7.61%
Alte active, inclusiv sume in tranzit
2.25%
Obligatiuni de stat/municipale
0%
Obligatiuni corporative
0%

Comisioane

Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
5% la perioade de detinere cuprinse intre 1 - 360 zile, inclusiv;
0%
la perioade >360 de zile.
Comisionul de rascumparare se aplica doar pentru sumele rascumparate aferente unitatilor de fond care nu au depasit perioada de detinere de 360 de zile.
Comision curent administrare fond*
0.2%/luna din media activelor nete in administrare

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2024-04-23
5260.66 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 2 zecimale)
Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

Performanta

Data
2024-04-23
Valoarea unitara a activului net*
5260.66 RON
Ultimele 30 zile
0.354%
Fata de 31.12.2023
2.495%
Ultimele 365 de zile
6.483%
Anul 2023
10.392%
Valoare active nete (RON):
16,987,464.23
Numar de investitori:
21
Numar de unitati in circulatie:
3,229.15

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

 

Aceasta este o comunicare publicitara. Datele provin de la BT Asset Management SAI.

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi documentele fondului înainte de a investi! Documentele sunt disponibile în limba română pe site-ul www.btassetmanagement.ro şi pot fi obţinute gratuit de la sediul BT Asset Management SAI S.A

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana aici precum și la sediul BT Asset Management SAI.

Vrei sa te abonezi la stirile BT Asset Management?

  • Aboneaza-te si primesti lunar stiri despre fondurile de investitii BT Asset Management.

  • Te poti dezabona oricand doresti, afli aici cum.