Description

TIP FOND

Fondul este administrat activ1, dar fără a fi administrat activ în raport cu un indice de referință2.

Fondul de investitii alternative BT Invest este un fond de investitii alternative de tip deschis, constituit printr-un contract de societate,  destinat investitorilor de retail. Fondul este autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin autorizatia nr. 206  din 30.09.2021 şi este inscris in Registrul public ASF cu numarul CSC09FIAIR/120009/30.09.2021, ISIN: ROFIIN000064.

Fondul de Investitii alternative BT Invest este un fond denominat in lei.

Scopul acestuia consta in mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice printr-o oferta publica de unitati de fond şi investirea acestor resurse in activele permise fondurilor de investitii alternative cu politica de investitii diverificata. Investitile fondului se realizeaza cu respectarea limitelor impuse de cadrul legal aplicabil.

Obiectivul fondului este creşterea valorii capitalului investit in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare ratei inflatiei.

Fondul de investitii alternative BT Invest investeste in valori mobiliare şi instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, din Romania dintr-un stat membru sau tert. Plasamentele sunt realizate preponderent in actiuni si, in functie de conjuncturile pietei, in instrumente financiare de venit fix.

Politica de investitii a fondului, este detaliata in Regulile acestuia și permite investitii in: (i) Romania, (ii) state membre și (iii)urmatoarele state terte: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii  Britanii, Elvetia.

Fondul nu investește in active imobiliare și certificate de emisii de gaze cu efect de sera.

Fondului ii este interzis: (i) sa efectueze vanzari in lipsa; (ii) sa investeasca in instrumente financiare emise de BT Asset Management SAI S.A.; (iii) sa incheie tranzactii, avand ca obiect activele din portofoliul propriu, cu BT Asset Management SAI S.A.; (iv) sa efectueaza schimburi de instrumente financiare contra numerar sau altor instrumente financiare din portofoliul și nu utilizeaza cesiuni cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul sau investitional catre investitori („redemption in kind”); (v) sa acorde imprumuturi de instrumente financiare; (vi) sa acorde imprumuturi de numerar; (vii) sa participe/subscrie la imprumuturi sindicalizate; (viii) sa garanteze imprumuturi de numerar in  favoarea unui tert; (ix)sa achizitioneze direct, partial sau integral portofolii de credite emise de alte entitati financiare sau nefinanciare, cu exceptia plasamentelor investitionale in instrumente financiare emise de institutii financiare recunoscute international, institutii de credit sau de institutii financiare nebancare autorizate de B.N.R. sau de alte banci centrale dintr-un stat membru sau din state terte.

Administrare activă înseamnă alegerea instrumentelor financiare dintr-un univers investițional, folosind criterii proprii de selecție.

2 Indice de referință este un indice bursier relevant pentru universul investițional din care se face selecția instrumentelor financiare.

ACTIVE

Actiuni tranzactionate
Depozite bancare

INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT

Fondul de Investitii alternative BT Invest este un fond de risc ridicat se adreseaza investitorilor dinamici, care sunt de acord cu şi işi insuşesc politica investitionala a Fondului.

ISR nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a creşterilor şi scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond. Indicatorul sintetic de risc arata nivelul de risc al FIA BT Invest in comparatie cu alte produse.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 2 ani

Portfolio structure

Date 2023-01-26
Traded stock
67.318%
Bank deposits
20.144%
Available for trading
13.806%
Government/Municipal bonds
0%
Corporate bonds
0%
Other assets, including amounts in transit
-1.268%

Fees

Purchase fee
0%
Redemption fee
5% for holding periods below or equal to 360 days;
0%
for holding periods beyond 360 days.
Fund management fee *
0.2% /month applicable to the average net assets under management

*This fee is considered for the calculation of the fund unit value 

Evolution chart
Fund unit value evolution

2023-01-26
4907.19 (the fund unit value is rounded to 3 decimal places)
Fund unit value

CALCULATE THE RETURN OF THIS FUND

Performance

Date
2023-01-26
Net asset value per unit*
4907.19 RON
Past 30 days
5.877%
Vs. 31.12.2022
5.543%
Past 365 days
2.423%
2022
0.371%
Net asset value (RON):
18,931,304.78
No. of investors:
25
No. of fund units in circulation:
3,857.87

*The value of the fund unit on the current day is published in the second half of the following business day.

Securities’ historical values

Net asset historical values

 

This is a marketing communication. The data is provided by BT Asset Management SAI.

The past performance of the fund is not a guarantee of future performance. Read the fund documents before investing! The documents are available in Romanian on the website www.btassetmanagement.ro and can be obtained free of charge from the headquarters of BT Asset Management SAI S.A.

A summary of investors' rights is available in Romanian on the website www.btassetmanagement.ro as well as at the headquarters of BT Asset Management SAI.

Vrei sa te abonezi la stirile BT Asset Management?

  • Aboneaza-te si primesti saptamanal stiri despre fondurile de investitii BT Asset Management.

  • Te poti dezabona oricand doresti, afli aici cum.