BT Technology

Descriere

 BT Technology - fond de acțiuni cu administrare activă

BT Technology este un fond deschis de investiții, plasamentele vizând obținerea unei structuri a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele fondului să fie reprezentată de acțiuni tranzacționate ale companiilor care activează sau au legătură cu domeniul tehnologiei informației, spre exemplu:

(i) companii din domeniul software și servicii informatice (dezvoltare de software și aplicații IT, gestionare de baze de date, consultanță și servicii informatice);

(ii) producători și distribuitori de hardware, echipamente informatice și echipamente de / pentru comunicații;

(iii) furnizori de servicii de telecomunicații fixe / mobile, comunicații prin retea de cablu / fibră optică sau lărgime de bandă;

Fondul poate investi in valori mobiliare si intsrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE (www.nyse.com) si a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii, maximum 100% din activele sale totale.

(Prevederile privind investitiile in valori mobiliare si instrumente al pietei monetare admise la cota oficiala a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii in calitate de stat tert, intra in vigoare la data oficiala a dobandirii de catre Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat tert in relatia cu Uniunea Europeana.)

Este unul dintre fondurile din oferta noastră cu expunere mare pe piața acțiunilor cotate și care are posibilitatea oferirii unor câștiguri ridicate, de regulă proporționale cu riscurile asumate. Fondul deschis de investiții BT Technology este un produs destinat investitorilor cu profil de risc ridicat, dornici de fructificarea activelor proprii prin intermediul pieței acțiunilor cotate. În condițiile în care piața acțiunilor listate prezintă creșteri semnificative, expunerea pe piața bursieră poate permite Fondului obținerea unor performanțe ridicate.

Pentru a vizualiza fișa de produs actualizată lunar apăsați aici și selectați "Rapoarte lunare-BT Technology".

1Avantaje:

  • Randament armonizat cu evoluția societăților listate pe piețele europene;
  • Potențial ridicat de câștig datorită expunerii ridicate pe piața bursieră;
  • Lichiditate ridicată prin plasamente diversificate.

2Costuri:

  • Comision de cumpărare: 0%;
  • Comision de răscumpărare:
    • 4% pentru perioade de deținere cuprinse între 1 - 360 zile, inclusiv;
    • 0% pentru perioade de deținere de peste 360 zile.
  • Comision administrare fond: 0.2% /lună din media lunara a activelor nete în administrare - acest comision este luat în considerare la calculul valorii unității de fond

Fondul deschis de investitii BT Technology este înregistrat sub Nr.Reg.ASF CSC06FDIR/120114, Autorizație ASF Nr. 76 / 13.06.2019, având cod ISIN RO99ZS6NKCQ7. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale

Fondul BT Technology este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00017.SF.642.

BT TECHNOLOGY este înregistrat cu codul LEI: 254900OJ88NJ1FOV5W68, cod de identificare a entităților, care stă la baza standardului global (ISO 17442) și identifică, în mod unic și clar, informații cheie aparținând entităților care sunt implicate în tranzacții financiare.

 

Profil de risc

Datorită expunerii ridicate pe acțiuni listate pe piețele europene, BT Technology este un fond de risc ridicat. Din acest motiv este potrivit să optati pentru o investitie pe termen lung și să puteți beneficia ca investitor, de o anumită predictibilitate a bugetului personal. În acest fel nu veți fi forțat să luați o decizie de răscumparare influențat fiind de factori subiectivi. Flexibilitatea și lichiditatea ridicată sunt doar două dintre caracteristicile BT Technology. Este un produs potrivit de economisire si investitie, cu atât mai mult dacă se utilizează prin investiții succesive și constante în timp.

Performante

Structura portofoliu

Documente si formulare

Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor înainte de a investi in acest fond !

Documente BT Technology:

   Informații cheie destinate investitorilor Download

  Reguli ale Fondului deschis de investiții BT Technology Download

  Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiții BT Technology Download

Formulare BT Technology:

    Formular adeziune Download

    Formular de investiție Download

   Formular de răscumparare Download

Cum investesc / răscumpăr?

Operatiunile de subscriere/rascumparare pot fi efectuate exclusiv in/din contul bancar titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania.

ACHIZIȚIE (Adeziune):

Pentru a putea deveni investitor în cadrul fondului deschis de investiții BT Technology trebuie să achizitionați, inițial, cel puțin 1 unitate de fond. Cumpărarea inițială de unități de fond se realizează prin completarea formularului de adeziune, la sediul societății BT Asset Management, str.Emil Racoviță nr.22, Cluj-Napoca, sau la oricare dintre agențiile Băncii Transilvania, urmată de transferul sumei în Euro ce doriți a fi investită. Numărul de unități de fond aferente sumelor transferate se alocă în decursul zilei lucrătoare imediat următoare operațiunii, data la care se afișează și valoarea unității de fond pentru data operațiunii. Așadar, pe Formularul de Adeziune sau Ordinul de Plată nu se specifică numărul de unități de fond achiziționate.

Nu se percepe comision de subscriere la fondurile BT Asset Management SAI. În cazul transferurilor bancare efectuate din unitățile Băncii Transilvania, nu se percepe comision bancar de transfer.

Banca Transilvania:

Achiziția unităților de fond, ulterioară adeziunii, poate fi realizată de la orice unitate a Băncii Transilvania din țară prin virament bancar în contul BT TECHNOLOGY : RO64BTRLEURINCS000796301.

FACILITATE:

Clienții Banca Transilvania cu serviciul BT24 Internet Banking activ și care și-au dat acordul la momentul semnării formularului de adeziune că doresc să utilizeze respectivul formular și pentru investiții ulterioare, pot realiza operațiuni de investiție pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).

În cazul subscrierilor de unități de fond ulterioare, efectuate prin virament bancar, inclusiv electronic, pentru investitorii care la aderarea la fond și-au dat semnătura și pentru subscrieri ulterioare, NU mai este necesară completarea și semnarea unui formular, investitorii având obligația de a completa în rubrica "Explicații" a ordinului de plată datele de identificare (număr cont de investiție deschis la Fond, nume titular/împutericit, nume fond) începând, în mod obligatoriu cu numărul contului de investiție. În cazul necompletării corespunzătoare a ordinului de plată, BT Asset Management SAI SA nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele întârzieri de alocare a unităților de fond.

Prețul de emisiune la care are loc subscrierea este cel valabil în ziua în care banii sunt înregistrați în contul colector al Fondului.

VÂNZARE (Răscumparare):

Doriți să vă răscumpărați investiția? Nimic mai simplu!

Unitățile de fond pot fi răscumparate la oricare dintre unitățile Băncii Transilvania din țară prin virament bancar în contul bancar al titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania. Plata se realizează potrivit Prospectului de Emisiune în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumparare, însă în mod uzual acest proces durează 2 zile lucrătoare. În cazul în care solicitați răscumpararea, trebuie precizată doar suma retrasă, numărul unităților de fond vândute fiind calculate de către BT Asset Management SAI în ziua lucrătoare imediat următoare operațiunii (valoarea unitatii de fond reflectă activele zilei în care s-a efectuat operațiunea, publicarea acesteia fiind realizată potrivit prevederilor de mai sus).

Clienții Banca Transilvania rezidenți, cu serviciul BT24 Internet Banking activ, pot realiza operațiuni de răscumparare pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).

În cazul în care deplasarea la o unitate bancară vă solicită prea mult din timpul dvs., aveți oricând la dispoziție varianta oferită de BT Asset Management SAI S.A. prin care completați, semnați și ștampilați dupa caz Formularul de Răscumparare și îl transmiteți în atenția noastră atât pe fax (0264.41.04.33) cât și în original, împreună cu copia actului de indentitate. Numărul de fax trebuie să fie cel declarat în momentul adeziunii in cadrul datelor adresei de corespondenta.

Lista unităților bancare este disponibilă aici.