BT Maxim

Descriere

 BT Maxim - fond de actiuni cu administrare activa

BT Maxim este un fond deschis de investitii, investind minim 85% din activele fondului in actiuni cotate. Structura plasamentelor se stabileste de catre administratorul Fondului in functie de evolutia pietei. In acelasi timp insa, BT Maxim poate realiza plasamente in instrumente financiare cu venit fix in proportie de maxim 15%.

Fondul poate investi in valori mobiliare si intsrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE (www.nyse.com) si a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii, maximum 10% din activele sale totale.

(Prevederile privind investitiile in valori mobiliare si instrumente al pietei monetare admise la cota oficiala a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii in calitate de stat tert, intra in vigoare la data oficiala a dobandirii de catre Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat tert in relatia cu Uniunea Europeana.)

Este fondul din oferta noastra cu cea mai mare expunere pe piata actiunilor cotate, si care are posibilitatea oferirii unor castiguri ridicate, de regula proportionale cu riscurile asumate. Fondul deschis de investitii BT Maxim este un produs destinat investitorilor cu profil de risc ridicat, dornici de fructificarea activelor proprii prin intermediul pietei actiunilor cotate. In conditiile in care piata actiunilor listate prezinta cresteri semnificative, expunerea pe piata bursiera permite Fondului obtinerea unor performante ridicate.

Trebuie retinut ca investitia in unitati de fond reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc asumat. Randamentele trecute nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare.

Pentru a vizualiza fisa de produs actualizata lunar apasati aici si selectati "Rapoarte lunare-BT Maxim"

1Avantaje:

 • Randament armonizat cu evolutia societatilor listate pe pietele reglementate sau sistemele alternative de tranzactionare;
 • Potential ridicat de castig datorita expunerii ridicate pe piata bursiera;
 • Lichiditate ridicata prin plasamente diversificate.

1Costuri:

 • Comision de cumparare: 0%;
 • Comision de rascumparare:
  • 4% pentru perioade de detinere cuprinse intre 1 - 180 zile, inclusiv;
  • 2% pentru perioade de detinere cuprinse intre 181 - 360 zile, inclusiv;
  • 0% pentru perioade de detinere de peste 360 zile.
 • Comision administrare fond: 0.25%/luna din media lunara a activelor nete in administrare - acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond

Fondul deschis de investitii BT Maxim este inregistrat sub Nr.Reg.CNVM CSC06FDIR/120022/09.06.2005, autorizatie CNVM Decizie Nr.1736/09.06.2005, avand cod ISIN ROFDIN000101. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, fiind autorizata CNVM prin Decizia nr.D4338/09.12.2003.

Fondul BT Maxim este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00002.SF.642

BT Maxim este inregistrat cu codul LEI: 254900EFDMGZGP8B1M49, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global (ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, informatii cheie apartinand entitatilor care sunt implicate in tranzactii financiare.

Profil de risc

 Datorita expunerii ridicate pe actiuni listate pe pietele bursiere din Romania, BT Maxim este un fond de risc ridicat. Din acest motiv este potrivit sa luati in considerare investitia pe termen lung si sa puteti beneficia ca investitor, de o anumita predictibilitate a bugetului personal. In acest fel nu veti fi fortat sa luati o decizie de rascumparare influentat fiind de factori subiectivi.

Ne poti urmari si pe  selectand ticker BTMAXIM:RO

Performante

Structura portofoliu

Documente si formulare

Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor inainte de a investi in acest fond !

Documente BT Maxim:

   Informatii cheie destinate investitorilor Download

  Reguli ale Fondului deschis de investitii BT Maxim Download

  Prospect de emisiune al Fondului deschis de investitii BT Maxim Download 

Formulare BT Maxim:

    Formular adeziune Download

    Formular de investitie Download

   Formular rascumparare Download

Cum investesc / rascumpar?

Operatiunile de subscriere/rascumparare pot fi efectuate exclusiv in/din contul bancar titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania.

ACHIZITIE (Adeziune):

Pentru a putea deveni investitor in cadrul fondului deschis de investitii BT Maxim trebuie sa achizitionati, initial, cel putin 1 unitate de fond. Cumpararea initiala de unitati de fond se realizeaza prin completarea formularului de adeziune, la sediul societatii BT Asset Management, str.Emil Racovita nr.22, Cluj-Napoca, sau oricare dintre agentiile Bancii Transilvania, urmata de transferul sumei in Lei ce doriti a fi investita. Numarul de unitati de fond aferente sumelor transferate se aloca in decursul zilei lucratoare imediat urmatoare operatiunii, data la care se afiseaza si valoarea unitatii de fond pentru data operatiunii. Asadar, pe Formularul de Adeziune sau Ordinul de Plata nu se specifica numarul de unitati de fond achizitionate.

Nu se percepe comision de subscriere la fondurile BT Asset Management. In cazul transferurilor bancare efectuate din unitatile Bancii Translilvania, nu se percepe comision bancar de transfer.

Banca Transilvania:

Achizitia unitatilor de fond, ulterior adeziunii, poate fi realizata de la orice unitate a Bancii Transilvania din tara, atat in numerar cat si prin virament bancar in contul BT MAXIM: RO66BTRL0130160186044500.

FACILITATE:

Clientii Banca Transilvania persoane fizice rezidente cu serviciu BT24 Internet Banking activ si care si-au dat acordul la momentul semnarii formularului de adeziune ca doresc sa utilizeze respectivul formular si pentru investitii ulterioare, pot realiza operatiuni de investitie pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).

In cazul subscrierilor de unitati de fond ulterioare, efectuate prin virament bancar, inclusiv electronic, pentru investitorii care la aderarea la fond si-au dat semnatura si pentru subscrieri ulterioare, NU mai este necesara completarea si semnarea unui formular, investitorii avand obligatia de a completa in rubrica "Explicatii" a ordinului de plata datele de identificare (numar cont de investitie deschis la Fond, nume titular/imputernicit, nume fond) incepand, in mod obligatoriu cu numarul contului de investitie. In cazul necompletarii corespunzatoare a ordinului de plata, BT Asset Management SAI SA nu isi asuma nicio raspundere pentru eventualele intarzieri de alocare a unitatilor de fond.

Pretul de emisiune la care are loc subscrierea este cel valabil in ziua in care banii sunt inregistrati in contul colector al Fondului.

VANZARE (Rascumparare):

Doriti sa va rascumparati investitia? Nimic mai simplu!

Unitatile de fond pot fi rascumparate la oricare dintre unitatile Bancii Transilvania din tara prin virament bancar in contul bancar al titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania. Plata se realizeaza potrivit Prospectului de Emisiune in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de rascumparare, insa in mod uzual acest proces dureaza 2 zile lucratoare. In cazul in care solicitati rascumpararea, trebuie precizata doar suma ce doriti a fi trasferata, numarul unitatilor de fond vandute fiind calculate de catre societatea de administrare in ziua lucratoare imediat urmatoare operatiunii (valoarea unitatii de fond reflecta activele zilei in care s-a efectuat operatiunea, publicarea acesteia fiind realizata potrivit prevederilor de mai sus). 
Clientii Banca Transilvania cu serviciul BT24 Internet Banking activ pot realiza operatiuni de rascumparare pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).

In cazul in care deplasarea la o unitate bancara va solicita prea mult din timpul dvs., aveti oricand la dispozitie varianta oferita de BT Asset Management SAI S.A. prin care completati, semnati si stampilati dupa caz Formularul de Rascumparare si il transmiteti in atentia noastra atat pe fax (0264.41.04.33) cat si in original, impreuna cu copia actului de indentitate. Numarul de fax trebuie sa fie cel declarat in momentul adeziunii in cadrul datelor adresei de corespondenta.

 Lista unitatilor bancare este disponibila aici.