BT Clasic

Descriere

 BT Clasic - fond diversificat (instrumente cu venit fix si actiuni) 

BT Clasic este un fond deschis de investitii, investind predominant in instrumente financiare cu venit fix, maxim 40% din active putand fi indreptate catre plasamente in actiuni listate, sau care urmeaza sa fie listate, sau alte instrumente financiare cu risc. BT Clasic este autorizat sa investeasca pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de autoritatea publica centrala din Romania.

Fondul poate investi in valori mobiliare si intsrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE (www.nyse.com) si a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii, maximum 40% din activele sale totale.

(Prevederile privind investitiile in valori mobiliare si instrumente al pietei monetare admise la cota oficiala a bursei din Regatul Unit al Marii Britanii in calitate de stat tert, intra in vigoare la data oficiala a dobandirii de catre Regatul Unit al Marii Britanii a statutului de stat tert in relatia cu Uniunea Europeana.)

Plasamentele purtatoare de risc sunt utilizate in vederea maximizarii randamentelor pe termen mediu si lung.

Fondul deschis de investitii BT Clasic este un produs destinat investitorilor cu profil de risc mediu, datorita ponderii pe care instrumentele pietei monetare o ocupa in portofoliul fondului. Investitiile sunt realizate in asa fel incat riscul asociat acestora sa fie cat mai scazut. Datorita acestui fapt, BT Clasic efectueaza  plasamente atat in instrumente financiare cu venit fix cum ar fi obligatiuni, certificate de trezorerie, titluri de stat sau depozite bancare, cat si investitii in actiuni cotate.

In conditiile in care piata actiunilor listate prezinta cresteri semnificative, expunerea fata de piata bursiera permite atingerea unei mai bune performante generale a fondului. In momentele de scadere a cotatiilor actiunilor de pe bursa este indicat sa constientizam legatura dintre acest fenomen si evolutia ulterioara a fondului. Cu toate acestea insa, luand in considerare oferta de produse cu risc a BT Asset Management, putem concluziona ca BT Clasic este un produs cu nivel de risc mediu care ofera posibilitatea unor randamente superioare in momentele de crestere ale pietelor de actiuni.

Trebuie retinut ca investitia in unitati de fond reprezinta atat o oportunitate de castig, cat si un risc asumat. Randamentele trecute nu reprezinta o garantie a performantelor viitoare.

Pentru a vizualiza fisa de produs actualizata lunar apasati aici si selectati "Rapoarte lunare-BT Clasic".

1Avantaje:

  • Confera stabilitate datorita faptului ca nu are un grad de risc ridicat
  • Potential de castig mai ridicat datorita expunerii pe piata bursiera

1Costuri:

  • Comision de cumparare: 0%
  • Comision de rascumparare:   
    • 1% pentru perioada de detinere <= 90 zile
    • 0% pentru perioade de detinere > 90 zile
  • Comision administrare fond: 0.15%/luna din media lunara a activelor nete in administrare - acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond

 Fondul deschis de investitii BT Clasic este inregistrat sub Nr.Registru.CNVM (ASF) CSC06FDIR/120021/09.06.2005, autorizat de CNVM (ASF) prin Decizia Nr.1735/09.06.2005, avand cod ISIN ROFDIN0000Z4. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Clasic  este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00001.SF.642 

BT Clasic este inregistrat cu codul LEI: 2549000ZFXP1CIPFGU52, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global (ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, informatii cheie apartinand entitatilor care sunt implicate in tranzactii financiare.

 

Profil de risc

 Dat fiind faptul ca investitiile pe piata de capital, si in special pe cea a actiunilor cotate, reprezinta un pas important in activitatea oricarui antreprenor, este foarte important sa cunoasteti utilitatea si caracteristicile fondului deschis BT Clasic. Prin investitia in acest fond, investiti preponderent in instrumente financiare cu venit fix si actiuni cotate. Instrumentele financiare cu venit fix asigura, in special in momentele de recesiune si nesiguranta economica, randamente datorate nivelurilor ridicate de dobanda, in timp ce actiunile tintesc o crestere a portofoliului in conditiile aprecierii acestei piete. Astfel, dobanda confera siguranta investitiei, iar actiunile purtatoare de riscuri dau posibilitatea unor cresteri sustinute. BT Clasic poate oferi in aceste conditii o buna fructificare a investitiilor dvs., in conditii de echilibru, dat de siguranta nivelului ridicat de depozite.

BT Clasic este un fond de risc mediu, dorind sa ofere investitorilor o expunere relativ redusa (maxim 40% din active) pe piata bursiera. Este un produs potrivit de economisire pe termen lung, cu atat mai mult daca se utilizeaza prin investitii succesive si constante in timp.

Ne poti urmari si pe  selectand ticker BTCLASC:RO

 

 

Performante

Structura portofoliu

Documente si formulare

Cititi prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor inainte de a investi in acest fond ! 

Documente BT Clasic:

   Informatii cheie destinate investitorilor  Download

  Reguli ale Fondului deschis de investitii BT Clasic  Download

  Prospect de emisiune al Fondului deschis de investitii BT Clasic Download

Formulare BT Clasic

   Formular de adeziune Download

   Formular de investitie Download

   Formular de rascumparare Download

Cum investesc / rascumpar?

Operatiunile de subscriere/rascumparare pot fi efectuate exclusiv in/din contul bancar titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania.

ACHIZITIE (Adeziune):

Pentru a putea deveni investitor in cadrul fondului deschis de investitii BT Clasic trebuie sa achizitionati, initial, cel putin 1 unitate de fond. Cumpararea initiala de unitati de fond se realizeaza prin completarea formularului de adeziune, la sediul societatii BT Asset Management, str.Emil Racovita nr.22, Cluj-Napoca, sau oricare dintre agentiile Bancii Transilvania, urmata de transferul sumei in Lei ce doriti a fi investita. Numarul de unitati de fond aferente sumelor transferate se aloca in decursul zilei lucratoare imediat urmatoare operatiunii, data la care se afiseaza si valoarea unitatii de fond pentru data operatiunii. Asadar, pe Formularul de Adeziune sau Ordinul de Plata nu se specifica numarul de unitati de fond achizitionate.

Nu se percepe comision de subscriere la fondurile BT Asset Management. In cazul transferurilor bancare efectuate din unitatile Bancii Transilvania, nu se percepe nici comision bancar de transfer.

Banca Transilvania:

Achizitia unitatilor de fond, ulterior adeziunii, poate fi realizata de la orice unitate a Bancii Transilvania din tara prin virament bancar in contul BT CLASIC: RO03BTRL0130160186043500.

FACILITATE:

Clientii Banca Transilvania cu serviciul BT24 Internet Banking activ si care si-au dat acordul la momentul semnarii formularului de adeziune ca doresc sa utilizeze respectivul formular si pentru investitii ulterioare, pot realiza operatiuni de investitie pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).

In cazul subscrierilor de unitati de fond ulterioare, efectuate prin virament bancar, inclusiv electronic, pentru investitorii care la aderarea la fond si-au dat semnatura si pentru subscrieri ulterioare, NU mai este necesara completarea si semnarea unui formular, investitorii avand obligatia de a completa in rubrica "Explicatii" a ordinului de plata datele de identificare (Numar cont de investitie deschis la Fond, nume titular/imputernicit, nume fond) incepand, in mod obligatoriu cu numarul contului de investitie. In cazul necompletarii corespunzatoare a ordinului de plata, BT Asset Management SAI SA nu isi asuma nici o raspundere pentru eventualele intarzieri de alocare a unitatilor de fond.

Pretul de emisiune la care are loc subscrierea este cel valabil in ziua in care banii sunt inregistrati in contul colector al Fondului. 

VANZARE (Rascumparare): 

Doriti sa va rascumparati investitia? Nimic mai simplu!

Unitatile de fond pot fi rascumparate la oricare dintre unitatile Bancii Transilvania din tara prin virament bancar in contul bancar al titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania. Plata se realizeaza potrivit Prospectului de Emisiune in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de rascumparare, insa in mod uzual acest proces dureaza 2 zile lucratoare. In cazul in care solicitati rascumpararea, trebuie precizata doar suma ce doriti a fi trasferata, numarul unitatilor de fond vandute fiind calculate de catre societatea de administrare in ziua lucratoare imediat urmatoare operatiunii (valoarea unitatii de fond reflecta activele zilei in care s-a efectuat operatiunea, publicarea acesteia fiind realizata potrivit prevederilor de mai sus).

Clientii Banca Transilvania persoane fizice rezidente cu serviciul BT24 Internet Banking activ pot realiza operatiuni de rascumparare pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).

In cazul in care deplasarea la o unitate bancara va solicita prea mult din timpul dvs., aveti oricand la dispozitie varianta oferita de BT Asset Management SAI S.A. prin care completati, semnati si stampilati dupa caz Formularul de Rascumparare si il transmiteti in atentia noastra atat pe fax (0264.41.04.33) cat si in original impreuna cu copia actului de indentitate. Numarul de fax trebuie sa fie cel declarat in momentul adeziunii in cadrul datelor adresei de corespondenta.

Lista unitatilor bancare este disponibila aici.

 

X