Impozitare castiguri

Impozitare castiguri

Formular 200- declaratie anuala

 Formular ANAF 200 si mod completare

Adresa sedii ANAF- depunere sau transmitere declaratii

 Adrese ANAF din Romania

Pentru consultarea fiselor anuale de portofoliu si a extraselor de cont aveti la dispozitie aplicatia gratuita Cont On-line.

Incepand cu anul fiscal 2013 se emite o singura fisa de portofoliu pentru intreg anul. Investitorul va putea declara si plati impozitul pentru activitatea anului precedent pana cel tarziu la data de 25 Mai a anului curent. (fisele de portofoliu se emit doar in cazul a cel putin unei operatiuni de rascumparare efectuate pe oricare dintre fondurile noastre in decursul unui an).

Exemplu: Veniturile aferenta anului 2016 se declara pana cel tarziu la data de 25 Mai 2017, ulterior emiterii fisei de portofoliu de catre BT Asset Management SAI.

Impozitarea pe scurt (persoane fizice)

Potrivit legislatiei fiscale in vigoare, castigurile rezultate din plasamentele in fondurile de investitii sunt impozitate cu 16%. Cota unica se aplica indiferent de data achizitiei sau perioada detinerii, prevederea aplicandu-se doar persoanelor fizice.

BT Asset Management SAI NU retine la sursa niciun procent din impozitul datorat; sarcina declararii veniturilor obtinute apartine exclusiv investitorului.

Obs. Persoanele juridice inregistreaza in contabilitate castigurile rezultate in urma vanzarii unitatilor de fond ca venituri financiare, vanzarea nefiind supusa impozitarii si retinerii de sume la sursa.

Incepand cu data de 01 Ianuarie 2017, conform prevederilor noului Cod Fiscal, persoanele fizice care realizeaza venituri din transferul titlurilor de valoare (unitati de fond apartinand fondurilor de investitii) vor datora, pe langa impozitul pe venit in cota de 16% din castigul realizat, 5.5% contributie individuala CASS (asigurari sociale de sanatate) din aceste venituri.

Sunt exceptate de la plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate urmatoarele categorii de investitori:

1. copii in varsta de pana la 18 ani, tinerii cu varste de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului, persoane persecutate din motive politice, persoane cu handicap, bolnavi cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate, femei insarcinate si lauze.

2. Incepand din data la 01.02.2017 (conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal), persoanele care realizeaza venituri din investitii nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza cel putin una dintre urmatoarele categorii de venituri:

a. Venituri din salarii si asimilate salariilor

b. Venituri din pensii

c. Venituri din activitati independente

d. Venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil

e. Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

f. Indemnizatii de somaj

g. Indemnizatii pentru cresterea copilului

h. Ajutor social acordat potrivit Legii 416/2001

i. Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau boli profesionale

BT Asset Management SAI NU retine la sursa nici impozitul pe venit, nici CASS. Investitorul are obligatia sa declare si sa plateasca obligatiile fiscale aferente castigului realizat.


Intrebari frecvente privind operatiunile efectuate pe fondurile de investitii:
  1. Ce documente primesc de la BT Asset Management SAI si in ce perioada? 
  2. Ce documente trebuie completate de catre contribuabil si unde se transmit?
  3. Pana la ce data se depune Formularul 200 si cand se achita impozitul final?
  4. Eventualele pierderi ale unui an fiscal se reporteaza in anul urmator?
  5. Au existat in perioada recenta exceptii de la impozitarea castigurilor? 
  6. Este diferita impozitarea rezidentilor in Romania fata de cei nerezidenti?

 

  1. Ce documente primesc de la BT Asset Management SAI si in ce perioada?

Fisa de portofoliu anuala 

La inceputul fiecarui an (sfarsitul lunii Februarie), BT Asset Management SAI va transmite pe cale postala, o scrisoare continand Fisa de Portofoliu aferenta anului fiscal anterior. Aceasta prezinta castigul/pierderea pentru tranzactiile efectuate in decursul respectivului an. 

Observatie: Transmiterea de fise de portofoliu se va face doar catre investitorii care au realizat operatiuni de rascumparare in respectivul an. Fisele de portofoliu pot fi descarcate si de pe pagina de Cont On-line, serviciu oferit gratuit tuturor clientilor nostri.
> inapoi

  2. Ce documente trebuie completate de catre contribuabil si unde se transmit?

Pe baza fisei de portofoliu primita de la BT Asset Mangement SAI SA se determina impozitul de plata, ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in decursul unui an.

Termenul de declarare este 25 Mai a anului urmator celui pentru care s-a emis fisa de portofoliu, aceasta data fiind si cea din urma pentru plata impozitului aferent. 

Castigul net/pierderea neta anuala se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv.

Pe baza Fisei de Portofoliu emise de administrator se completeaza Formularul 200 ANAF, continand datele dvs. de identificare si declararea castigurilor nete rezultate din activitatea investitionala.

> inapoi

  3. Pana la ce data se depune Formularul 200 si cand se achita impozitul final?
Depunerea declaratiilor (Formular 200) se realizeaza de catre persoanele fizice pana cel tarziu pe data de 25 Mai a anului urmator operatiunilor de vanzare a unitatilor de fond. Ulterior, ANAF va transmite postal instiintarea de plata a impozitului, avand termen de 60 de zile calendaristice de la data comucarii pentru plata sumelor rezultate. 


> inapoi

  4. Eventualele pierderi ale unui an fiscal se reporteaza in anul urmator?
 Eventualele pierderi rezultate din transferul titlurilor de valoare (unitati de fond) stabilite prin declaratia privind venitul realizat, se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.  
 
> inapoi

  5. Au existat in ultimii ani exceptii de la impozitarea castigurilor?
In cazul persoanelor fizice, castigurile aferente anului 2009 nu se impoziteaza, pe baza OUG de modificare a codului fiscal, fiind valabil doar pentru castigurile din 2009 indiferent de perioada de achizitie a unitatilor de fond. Din ian 2010 s-a revenit la impozitare diferentiata in functie de perioada de detinere, dar legislatia a fost modificata din nou de la 1 iulie si s-a revenit la cota de impozitare unica indiferent de perioada de detinere (impozit 16% din castig). 
> inapoi

  6. Este diferita impozitarea rezidentilor in Romania fata de cei nerezidenti?
Persoanele fizice nerezidente care realizeaza castiguri de capital in Romania se supun aceluiasi tratament fiscal aplicabil veniturilor realizate de rezidenti romani. Daca cetatenii nerezidenti prezinta la momentul rascumpararii un certificat de rezidenta fiscala, atunci impozitarea se va realiza conform Conventiei de Evitare a Dublei Impuneri, avand de achitat impozitul aferent tarii care are cea mai scazuta fiscalitate (tara de rezidenta fiscala sau Romania, dupa caz).

0264 410 433