×

Hello,

 

We are currently carrying out maintenance work on the site.

We'll be back soon. Meanwhile, you can contact us on the phone, at: 0219128.

 

 

Thanks for your understanding.
BT Asset Management

Fonduri de actiuni BT Energy
SOLICITA INFORMATII!

Evolutia valorii unitatii de fond BT Energy - 23-Sep-20, 12.231 EUR valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale

Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Descriere

BT Energy - fond de acțiuni cu administrare activă

BT Energy este un fond deschis de investiții, plasamentele vizând obținerea unei structuri a portofoliului Fondului în care o pondere de 75% din activele acestuia să fie reprezentată de acțiuni tranzacționate pe piețe europene ale companiilor care activează sau au legătură cu domeniul energetic, spre exemplu:

(i) companii din sectorul oil&gas;

(ii) furnizori și distribuitori de utilități (energie electrică, gaze naturale, apă);

(iii) companii din domeniul explorării, exploatării și furnizării de materii prime (minierit);

Este unul dintre fondurile din oferta noastră cu expunere mare pe piața acțiunilor cotate și care are posibilitatea oferirii unor câștiguri ridicate, de regulă proporționale cu riscurile asumate. Fondul deschis de investiții BT Energy este un produs destinat investitorilor cu profil de risc ridicat, dornici de fructificarea activelor proprii prin intermediul pieței acțiunilor cotate. În condițiile în care piața acțiunilor listate prezintă creșteri semnificative, expunerea pe piața bursieră poate permite Fondului obținerea unor performanțe ridicate.

Pentru a vizualiza fișa de produs actualizată lunar apăsați aici și selectați "Rapoarte lunare-BT Energy".

1Avantaje:

  • Randament armonizat cu evoluția societăților listate pe piețele europene;
  • Potențial ridicat de câștig datorită expunerii ridicate pe piața bursieră;
  • Lichiditate ridicată prin plasamente diversificate.

2Costuri:

  • Comision de cumpărare: 0%;
  • Comision de răscumpărare:
    • 4% pentru perioade de deținere cuprinse între 1 - 360 zile, inclusiv;
    • 0% pentru perioade de deținere de peste 360 zile.
  • Comision administrare fond: 0.2% /lună din media activelor nete în administrare - acest comision este luat în considerare la calculul valorii unității de fond

Fondul deschis de investiții BT Energy este înregistrat sub Nr.Reg.ASF CSC06FDIR/120112, Autorizație ASF Nr. 74 / 13.06.2019, având cod ISIN ROF40CNJTCL4. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Energy este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00015.SF.642

BT ENERGY este înregistrat cu codul LEI: 254900G9C07VTI2XKJ65, cod de identificare a entităților, care stă la baza standardului global (ISO 17442) și identifică, în mod unic și clar, informații cheie aparținând entităților care sunt implicate în tranzacții financiare.

Investiția poate fi realizată în oricare dintre unitățile Băncii Transilvania din țară. Suma minimă la momentul adeziunii: echivalent 1 unitate de fond.

Lista unităților bancare este disponibilă aici

Profil de risc

Datorită expunerii ridicate pe acțiuni listate pe piețele europene, putem considera fondul deschis de investiții BT Energy ca fiind un fond de risc ridicat. Din acest motiv este potrivit să optați pentru o investiție pe termen lung și să puteți beneficia ca investitor, de o anumită predictibilitate a bugetului personal. În acest fel nu veți fi forțat să luați o decizie de răscumparare influențat fiind de factori subiectivi. Flexibilitatea și lichiditatea ridicată sunt doar două dintre caracteristicile BT Energy. Este un produs potrivit de economisire și investiție, cu atât mai mult dacă se utilizează prin investiții succesive și constante în timp.

Performanțe

Valoarea unitara a activului net pentru data de 23-Sep-20
12.231 EUR
Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
  ultimele 30 zile -1.885%
Performante Istoric valoare titlu fata de 31.12.2019 6.440%
  ultimele 365 de zile 16.143%
  anul 2019 14.91%
   
  Valoare active nete (EUR): 3,295,202.11
Evolutia valorii unitatii de fond Istoric activ net Numar de investitori: 305
  Numar de unitati in circulatie: 269,413.48

O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Structura portofoliu

BT Energy, la data de 23-Sep-20, se prezinta astfel:
Disponibil la vedere 12.272
Depozite bancare 3.027
Actiuni tranzactionate 84.704
 
Top 5 detineri actiuni la data de 31-08-2020  
 
1. Solaria Energia y Medio Ambien 5.970%
2. Voltalia SA 4.410%
3. Neoen SA 4.400%
4. Encavis AG 4.260%
5. Neste Oyj 4.250%

Documente si formulare

Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor înainte de a investi in acest fond.

Documente BT Energy:

   Informații cheie destinate investitorilor Download

  Reguli ale Fondului deschis de investiții BT Energy Download

  Prospect de emisiune al Fondului deschis de investiții BT Energy Download

Formulare BT Energy:

    Formular adeziune Download

    Formular de investiție Download

   Formular de răscumparare Download

Cum investesc / răscumpăr?

Operatiunile de subscriere/rascumparare pot fi efectuate exclusiv in/din contul bancar titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania.

ACHIZIȚIE (Adeziune):

Pentru a putea deveni investitor în cadrul fondului deschis de investiții BT Energy trebuie să achizitionați, inițial, cel puțin 1 unitate de fond. Cumpărarea inițială de unități de fond se realizează prin completarea formularului de adeziune, la sediul societății BT Asset Management, str.Emil Racoviță nr.22, Cluj-Napoca, sau la oricare dintre agențiile Băncii Transilvania, urmată de transferul sumei în Euro ce doriți a fi investită. Numărul de unități de fond aferente sumelor transferate se alocă în decursul zilei lucrătoare imediat următoare operațiunii, data la care se afișează și valoarea unității de fond pentru data operațiunii. Așadar, pe Formularul de Adeziune sau Ordinul de Plată nu se specifică numărul de unități de fond achiziționate.

Nu se percepe comision de subscriere la fondurile BT Asset Management SAI. În cazul transferurilor bancare efectuate din unitățile Băncii Transilvania, nu se percepe comision bancar de transfer.

Banca Transilvania:

Achiziția unităților de fond, ulterioară adeziunii, poate fi realizată de la orice unitate a Băncii Transilvania din țară prin virament bancar în contul BT ENERGY : RO32BTRLEURINCS000796101.

FACILITATE:

Clienții Banca Transilvania cu serviciul BT24 Internet Banking activ și care și-au dat acordul la momentul semnării formularului de adeziune că doresc să utilizeze respectivul formular și pentru investiții ulterioare, pot realiza operațiuni de investiție pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).

În cazul subscrierilor de unități de fond ulterioare, efectuate prin virament bancar, inclusiv electronic, pentru investitorii care la aderarea la fond și-au dat semnătura și pentru subscrieri ulterioare, NU mai este necesară completarea și semnarea unui formular, investitorii având obligația de a completa în rubrica "Explicații" a ordinului de plată datele de identificare (număr cont de investiție deschis la Fond, nume titular/împutericit, nume fond) începând, în mod obligatoriu cu numărul contului de investiție. În cazul necompletării corespunzătoare a ordinului de plată, BT Asset Management SAI SA nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele întârzieri de alocare a unităților de fond.

Prețul de emisiune la care are loc subscrierea este cel valabil în ziua în care banii sunt înregistrați în contul colector al Fondului.

VÂNZARE (Răscumparare):

Doriți să vă răscumpărați investiția? Nimic mai simplu!

Unitățile de fond pot fi răscumparate la oricare dintre unitățile Băncii Transilvania din țară prin virament bancar în contul bancar al titularului contului de investitie, deschis la Banca Transilvania. Plata se realizează potrivit Prospectului de Emisiune în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumparare, însă în mod uzual acest proces durează 2 zile lucrătoare. În cazul în care solicitați răscumpararea, trebuie precizată doar suma retrasă, numărul unităților de fond vândute fiind calculate de către BT Asset Management SAI în ziua lucrătoare imediat următoare operațiunii (valoarea unitatii de fond reflectă activele zilei în care s-a efectuat operațiunea, publicarea acesteia fiind realizată potrivit prevederilor de mai sus).

Clienții Banca Transilvania rezidenți, cu serviciul BT24 Internet Banking activ, pot realiza operațiuni de răscumparare pe canale electronice (BT24 Internet Banking / Mobile Banking).

În cazul în care deplasarea la o unitate bancară vă solicită prea mult din timpul dvs., aveți oricând la dispoziție varianta oferită de BT Asset Management SAI S.A. prin care completați, semnați și ștampilați dupa caz Formularul de Răscumparare și îl transmiteți în atenția noastră atât pe fax (0264.41.04.33) cât și în original, împreună cu copia actului de indentitate. Numărul de fax trebuie să fie cel declarat în momentul adeziunii ca fiind utilizat pentru corespondențe ulterioare.

 

0264 410 433, 0374 097 433