Description

TIP FOND

Fondul imobiliar de investitii alternative BT Property, autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin autorizatia nr. 166  din 11.08.2021 si inscris in Registrul public ASF cu numarul CSC09FIAIP/120003, este un fond de investitii alternative de tip deschis, destinat investitorilor profesionali,incadrat in categoria fondurilor de investitii alternative specializate in investitii imobiliare.

Fondul emite unitati de fond denominate in moneda “Euro”.

Fondul imobiliar de investitii alternative BT Property investeste cel putin 75% din activele sale in active imobiliare  sau in actiuni neadmise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare ale societatilor cu profil imobiliar, respectiv parti sociale ale societatilor cu profil imobiliar ale caror situatii financiare sunt auditate cel putin cu o frecventa anuala si care isi reevalueaza activele cel putin anual, precum si de fiecare data cand se inregistreaza tranzactii cu active din portofoliul sau investitional.

Fondul poate investitii maxim 25 din activele sale in instrumente financiare care ii asigura lichiditate. 

ACTIVE

Active imobiliare  
Actiuni neadmise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare ale societatilor cu profil imobiliar
Parti sociale ale societatilor cu profil imobiliar Fondul nu poate investi mai mult de 50% din valoarea activelor sale intr-un singur activ imobiliar sau in actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ale unei singure societati cu profil imobiliar/parti sociale ale unei singure societati cu profil imobiliar. Proprietatile care au o destinatie economica interconectata  sunt considerate un singur activ imobiliar;  

Valoarea depozitelor bancare constituite la aceeasi institutie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele Fondului; 

Valoarea conturilor curente si a numerarului detinut in lei si in valuta nu trebuie sa depaseasca 10% din activele sale. 

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 5 ani

Fees

Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
0% pentru perioade de detinere mai mare de 1460 zile
Comision administrare fond*
0.15% / luna din media activelor nete in administrare

Unitatile de fond pot fi cumparate:

  • in cadrul emisiunii initiale care se va desfasura in perioada 16.08.2021 - 15.09.2021
  • ulterior emisiunii initiale, trimestrial in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui trimestruComision de rascumparare: 4% pentru perioade de detinere cuprinse intre 1 - 1460 zile, inclusiv

Unitatile de fond pot fi rascumparate trimestrial, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui trimestru astfel:

  • dupa o perioada mai mica sau egala cu  730 zile de la data subcrierii, investitorii vor putea rascumpara maxim 10% din unitatile de fond detinute;
  • ulterior perioadei de 730 de zile, investitorii  pot solicita rascumpararea oricarui numar de unitati de fond detinute;


Comision administrare fond* 0.15% / luna din media activelor nete in administrare  

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond